Print

Voorkomen van betwiste transacties

Als een kaarthouder transacties op zijn rekeningoverzicht niet herkent, zal hij deze betwisten bij zijn kaartuitgevende instantie. Als u als kaartaccepterend bedrijf onvoldoende kunt aantonen dat de transactie door de rechtmatige kaarthouder is verricht, verliest u het recht op de transactie en wordt het transactiebedrag bij u ingehouden. Het is dus belangrijk betwiste transacties zoveel mogelijk te voorkomen.

Regels van de creditcardmaatschappijen MasterCard, Visa, Discover en Diners Club, JCB en UnionPay schrijven voor waar een betwiste transactie, ook wel chargeback genoemd, aan moet voldoen om gehonoreerd te worden. Ook liggen de rechten vast van de partijen die kaarten uitgeven en/of acceptatie van kaarten mogelijk maken.

Betwiste transacties voorkomen
Welke maatregelen kunt u nemen om betwiste betalingen zoveel mogelijk te voorkomen? Dat hangt er vanaf of de kaart bij de betaling fysiek aanwezig is of niet. Meer hierover lees u via de linkjes hiernaast. Daarnaast geeft onze leaflet ‘Een betwiste transactie, wat nu?’ meer inzicht in de afhandeling van een chargeback tot en met de definitieve terugvordering of hernieuwde uitbetaling.