Print

PaySquare Privacy Statement

Uw privacy, onze zorg
PaySquare hecht veel waarde aan de privacy en het vertrouwen van haar klanten. Dat wij dus zorgvuldig omgaan met uw gegevens is van groot belang. Privacy is een essentieel burgerlijk recht dat niet voor niets in hoge mate wettelijk wordt beschermd. Het verwerken van uw gegevens doen wij dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en Europese regelgeving. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de gegevensverwerking van PaySquare aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is PaySquare SE. Welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen en hoe wij met uw gegevens omgaan, leest u in dit privacy statement.

Veiligheid
PaySquare maakt gebruik van geavanceerde technieken om haar databases te beschermen tegen inbreuk van buitenaf. Maar ook intern zijn de gegevens in die databases alleen beschikbaar voor die medewerkers die deze daadwerkelijk nodig hebben voor het verwerken van uw transacties. Bovendien screent PaySquare haar medewerkers die met gevoelige gegevens in aanraking kunnen komen zorgvuldig, op kundigheid én integriteit. Bovendien zorgen wij ervoor dat bijvoorbeeld creditcardnummers niet geheel zichtbaar zijn in ons systeem: alle cijfers behalve de laatste vier worden vervangen door sterretjes, zodat niemand het volledige nummer te zien krijgt.

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?
Als u diensten van PaySquare afneemt of contact met PaySquare heeft, leggen wij uw gegevens vast. Die gegevens gebruiken wij om:

■ potentiële klanten te beoordelen, te accepteren en aan te sluiten
■ bestaande overeenkomsten waar nodig aan te passen
■ overeenkomsten te sluiten en contacten te onderhouden met leveranciers en installateurs van betaalautomaten, payment service providers en partners
■ betalingen die u via PaySquare accepteert te (laten) verwerken
■ te voldoen aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen
■ fraude en andere strafbare feiten te voorkomen en te bestrijden
■ betwiste transacties te kunnen afhandelen
■ de servicedesk in staat te stellen u te helpen
■ analyses te maken voor statistische en wetenschappelijke doeleinden
■ inzicht te verkrijgen in de wensen en behoeften van onze klanten, om dit te kunnen vertalen in producten en diensten
■ strategische processen te initiëren, coördineren of uitbesteden
■ gerichte marketingactiviteiten te ontplooien om de relaties met onze klanten in stand te houden of uit te breiden.

Met wie kunnen wij uw gegevens delen?
PaySquare werkt samen met andere partijen, zoals payment processors, kaartmaatschappijen, banken en instellingen die fraude bestrijden. In sommige gevallen is het noodzakelijk dat wij specifieke klantgegevens met hen delen. Uiteraard doen wij dat alleen voor zover dat wettelijk is toegestaan en alleen wanneer dit nodig is.

Websitebezoekers
Om de bezoekers van onze websites zo goed mogelijk te kunnen bedienen en de site zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken, maken wij gebruik van cookies om informatie te verzamelen over hoe de website precies wordt gebruikt. Die gegevens worden alleen op een samengevoegd niveau verzameld, niet apart per bezoeker. Cookies zijn bestandjes die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan.

PaySquare gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. PaySquare maakt ook gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten om gerichter met hen te communiceren, bijvoorbeeld bij het verstrekken van informatie over onze diensten.

U heeft het recht om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Wijzigingen
PaySquare kan wijzigingen aanbrengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig onze website.