Print

Nota prawna

PaySquare SE

Adres korespondencyjny:
Postbus 30600
3503AJ Utrecht

Adres biura:
Eendrachtlaan 315
3526LB Utrecht

Tel.: +31 (0) 30 285 55 55
e-mail: service@nl.paysquare.eu
www.paysquare.nl

Wpis do Holenderskiego Rejestru Handlowego prowadzonego przez Izbę Gospodarczą w Utrechcie pod numerem 30196418

Zarząd:
Jan Sonneveld (Prezes Zarządu)
Petra Gerla
Huib Klarenbeek

Numer Rejestracji VAT: NL 813324592
Numer Identyfikacji Podatkowej: 803127716B01

PaySquare SE jest instytucją płatniczą wpisaną do rejestru w Narodowym Banku Holenderskim (De Nederlandsche Bank, „DNB“) (http://www.dnb.nl/en/supervision/consumer-and-supervision/registers/WFTBI/detail.jsp?id=8d41e2ab5948e311b55a005056b672cf).

Oddział w Niemczech

PaySquare SE
Hahnstraße 25
60528 Frankfurt nad Menem
Niemcy

Tel.: +49 (0) 69 80 10 95-0
Fax.: +49 (0) 69 80 10 95-120
e-mail: info@de.paysquare.eu
www.paysquare.de

Numer wpisu do Rejestru Handlowego w Sądzie Rejonowym we Frankfurcie nad Menem: HRB 98 583

Zarząd:
Jan Sonneveld (Prezes Zarządu)
Petra Gerla
Huib Klarenbeek

Prokurenci:
Fred Bolkenius
Holger Märten

Numer Rejestracji VAT: DE 294574647
Numer Identyfikacji Podatkowej: 116/5946/4421

Oddział w Polsce

PaySquare SE
Spółka Europejska Oddział w Polsce
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa

Tel +48 22 646 11 99
Fax +48 22 646 11 98
e-mail: info@pl.paysquare.eu
www.paysquare.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000493206

Zarząd:
Jan Sonneveld (Prezes Zarządu)
Petra Gerla
Huib Klarenbeek

Prokurenci:
Fred Bolkenius
Holger Märten

Numer Identyfikacji Podatkowej: 1080016238

Informacje udostępnione na niniejszej stronie internetowej http://www.paysquare.eu/pl/pl/ i jej podstronach (zwanych dalej łącznie „Stroną”) przez PaySquare lub PaySquare SE nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i mają charakter informacyjny, chyba że coś innego wynika z regulaminów poszczególnych usług świadczonych za pomocą Strony.

PaySquare SE Spółka europejska, Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000493206, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 1080016391, e mail: info@pl.paysquare.eu, (PaySquare) jest oddziałem spółki europejskiej PaySquare SE z siedzibą w Utrechcie (Holandia), 3526 LB Eendrachtslaan 315 (adres do korespondencji: Postbox 30600, 3503 AJ Utrecht), wpisanej do holenderskiego rejestru Uittreksel Handelsregister Kamer Van Koophandel (PaySquare SE).

PaySquare SE jest instytucją płatniczą wpisaną do rejestru w Narodowym Banku Holenderskim (De Nederlandsche Bank, „DNB“) pod numerem 30196418.

Na Stronie zamieszczone są informacje ogólne, dotyczące produktów i usług połączonych z możliwością akceptacji środków płatniczych.

Korzystanie ze Strony podlega określonym wymaganiom i ograniczeniom:

  1. Strona nie jest przeznaczona dla użytkowników, którzy podczas jej odwiedzania naruszają przepisy prawa w związku z korzystaniem ze Strony.

  2. Udostępnione na Stronie treści mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako forma porady, chyba że coś innego wynika z regulaminów poszczególnych usług świadczonych za pomocą Strony.

  3. PaySquare i PaySquare SE podejmują wszelkie starania, aby chronić zawartość Strony przed manipulacjami osób trzecich, a w szczególności atakami hakerów. W przypadku wykrycia manipulacji, podjęte zostaną środki celem zapobiegania możliwemu powstaniu szkód.

  4. Wszystkie opublikowane informacje, w tym teksty, fotografie, ilustracje, materiały graficzne, znaki towarowe, loga, opisy produktów i usług są własnością PaySquare SE lub są użytkowane przez PaySquare SE na podstawie licencji i są chronione prawami autorskimi, patentowymi lub innymi prawami własności intelektualnej.

  5. Prawa autorskie nie są przenoszone na użytkownika Strony. Jej zawartość, jeśli nie postanowiono inaczej, może być wykorzystywana tylko do niekomercyjnych celów prywatnych.

  6. Nie zezwala się użytkownikom Strony na kopiowanie, zmienianie, usuwanie bądź dalsze przekazywanie treści na Stronie lub udostępnianie za opłatą osobom trzecim, bez wyraźnej zgody PaySquare SE.