Najczęściej zadawane pytania

 1. Co to jest chargeback?

  Chargeback polega na zwrocie środków z konta akceptanta na konto posiadacza karty, pobranych wcześniej na podstawie pozytywnej autoryzacji transakcji. Powstaje najczęściej w wyniku zareklamowania transakcji przez posiadacza karty.

  Zobacz naszą infografikę dotyczącą chargeback.

 1. Kiedy wystawiane są faktury?

  Faktury wystawiane są zawsze „z dołu” na początku kolejnego miesiąca. Opłata za dzierżawę kompensowana jest z pierwszego przelewu, który wpływa akceptantowi na konto. Wówczas środki te są pomniejszone o wartość dzierżawy..

 2. Kiedy fakturę trzeba uregulować, a kiedy opłaty pobierane są automatycznie?

  Czasami odczytanie faktury może sprawić trochę kłopotu. Chętnie wychodzimy naprzeciw, wyjaśniając najczęściej pojawiające się pytania.

  Czytaj więcej

  Zobacz naszą przykładową fakturę VAT z opisem najważniejszych kodów transakcji.

 1. Czy z użyciem terminala istnieje możliwość wypłaty gotówki z kasy właścicielowi karty?

  Tak. Wszystkie modele naszych terminali niezależnie od sposobu podłączenia mają taką opcję. Wypłata jest możliwa pod warunkiem że karta jest wyposażona w taką funkcję, a klient dokona zakupu kartą płatniczą.

 1. Jaki jest powód wprowadzenia regulacji MIF?

  Poprzez wprowadzenie regulacji MIF (Multilateral Interchange Fee), Unia Europejska ujednoliciła w państwach członkowskich wysokość opłaty za transakcje wykonane kartą płatniczą. Regulacja zmniejsza opłaty interchange, pobierane podczas każdej transakcji zakupu przy użyciu karty płatniczej do jednolitej stawki. Zmiana ma na celu wprowadzenia większej przejrzystości transakcji kartowych.
  Pełne rozporządzenie

 2. Czym jest opłata Interchange?

  Opłata Interchange (ang. interchange fee) to główna część prowizji, jaką akceptant kart (np. właściciel sklepu) płaci za przyjęcie każdej transakcji realizowanej przy użyciu karty na rzecz wydawcy karty, czyli banku. Regulacja opłaty Interchange ma na celu poinformowanie akceptantów w przejrzysty sposób o wysokości pobranej opłaty oraz stymulowanie rozwoju konkurencji na rynku płatności. Dotyczy to całego ekosystemu związanego z przebiegiem transakcji płatniczych, od wydawcy karty, akceptanta karty, dostawców kart płatniczych, czy organizacji kartowych takich jak Visa lub MasterCard.

 3. Jakie karty zostały objęte regulacją MIF?

  Rozporządzenie obejmuje wszystkie karty płatnicze wyemitowane i wykorzystywane do płacenia za towary i usługi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Karty lojalnościowe, karty biznesowe lub karty wyemitowane poza krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie są objęte rozporządzeniem MIF.

 4. Dlaczego został podjęty kontakt ze mną?

  PaySquare jest zobowiązany wprowadzić regulację MIF (Multilateral Interchange Fee), dotyczącą płatności elektronicznych w UE oraz do poinformowania akceptantów o jej uwzględnieniu i zastosowaniu w zakresie działalności POS, akceptacji kart debetowych i kredytowych zarówno w punktach stacjonarnych, jak i e-commerce. PaySquare zobowiązany jest również do odpowiedniego wdrożenia i zastosowania przepisów regulacji.

 5. Jakie zmiany dotyczą mnie, jako akceptanta kart?

  W związku ze zmianą regulacji, będziemy dostarczać Państwu zestawienia transakcji wraz z oddzielnym wyszczególnieniem opłaty Interchange. Dodatkowo, na Państwa prośbę możemy przekazać wykaz kwot, które składają się na opłatę dla pojedynczych transakcji. W przypadku wyboru takiej opcji należy złożyć dyspozycję wysyłając maila na adres: info@pl.paysquare.eu.

 6. Czy zmieni się coś w obsłudze mojego terminala?

  Nie, w obsłudze terminala nic się nie zmieni.

 7. Czy mogę wypowiedzieć umowę ze względu na zmiany?

  Nie, PaySquare jako dostawca usług płatniczych jest zobowiązany do realizacji ustalonych wytycznych UE. Dlatego fakt zmiany przepisów nie uprawnia do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy.

 1. Czy podpisując umowę muszę deklarować wysokość obrotów na terminalu?

  Nie. Firma PaySquare nie ustala dolnego limitu łącznych obrotów płatności kartami. Z tego tytułu nie nalicza się żadnych dodatkowych opłat.

 2. Jakie wymagania techniczne muszę spełnić, by zainstalować terminal płatniczy?

  Do instalacji terminala wymagane jest posiadanie jednego z trzech mediów komunikacyjnych: telefonu, internetu oraz dostępu do sieci GPRS.
  W pierwszym przypadku wymagane jest gniazdo telefoniczne analogowe, poprzez które terminal dzwoni na numer odpowiadający za łączność z systemem transakcyjnym. Należy pamiętać, że operator telekomunikacyjny może za takie połączenie naliczyć opłatę zgodnie z taryfą jak za połączenie lokalne. Terminale na łączu internetowym potrzebują kablowego połączenia z routerem. Oznacza to, że wymagane jest jedno wolne wyjście ethernet w routerze. Przepustowość łącza nie ma wielkiego znaczenia. Jeśli w punkcie sprzedaży można na innych urządzeniach swobodnie przeglądać strony internetowe, wówczas przeprowadzanie transakcji powinno odbywać się bez przeszkód.
  Terminale GPRS mają kartę SIM. Urządzenia te łączą się z systemem rozliczeniowym po protokole GPRS. Podstawowym wymaganiem jest stabilny zasięg GPRS (jak internet mobilny). Zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności posiadania telefonu lub internetu w punkcie sprzedaży.

 3. Czy istnieje możliwość instalacji terminala przez serwis techniczny?

  Tak. W takim przypadku przy podpisaniu umowy należy poprosić agenta o zaznaczenie takiej opcji. Do dyspozycji klientów są instalacje przez technika lub agenta pośredniczącego w zawarciu umowy.

 4. Czy na paragonie mogę posiadać logo swojej firmy?

  Tak. W takim przypadku należy przesłać mailem na adres: info@pl.paysquare.eu w załączniku plik w formacie bmp lub jpg z logotypem. Rozmiar pliku, który najlepiej pasuje do wymiarów paragonu to 360x360. Nasz dział techniczny dodaje logotyp, który jest pobierany przez terminal podczas nocnej zdalnej aktualizacji. Można to wykonać również ręcznie – konsultant infolinii kontaktuje się z akceptantem.

 1. Jak postępować z kartą z mikroprocesorem?

  Sprzedawcy akceptujący płatności takimi kartami powinni poprosić klienta o wprowadzenie kodu PIN („Proszę wprowadzić kod PIN”). Kody PIN wprowadzają sami klienci. Nigdy nie powinieneś sam wprowadzać takiego kodu lub prosić klienta o jego ujawnienie.

 2. W jaki sposób należy akceptować kartę bez mikroprocesora?

  Nie wszystkie karty są wyposażone w mikroprocesor, lecz mimo to mogą być użyte do płatności. Karty takie należy akceptować, używając w tym celu czytników kart z paskiem magnetycznym.

 3. Co należy zrobić, kiedy klient zapomniał kodu PIN?

  Należy przypomnieć klientowi o możliwości uzyskania pomocy od banku – wydawcy karty. Można również poprosić klienta, by skorzystał z innej formy płatności.

 4. Co należy zrobić, kiedy pojawia się odmowa realizacji transakcji?

  Odmowa realizacji płatności następuje w przypadku braku wystarczających środków na rachunku karty lub zastrzeżenia karty zgubionej lub skradzionej.

 5. Jakie są najczęstsze powody odrzucenia płatności?

  W większości przypadków jest to brak komunikacji terminala z systemem transakcyjnym: brak internetu, brak zasięgu GPRS lub zajęta linia telefoniczna. Dość często zdarza się – o czym posiadacze karty nie pamiętają – że limit dzienny transakcji dla danej karty został przekroczony, co powoduje odmowę autoryzacji płatności.