Opłaca się polecać PaySquare!

Zawsze warto polecać PaySquare, ale teraz przygotowaliśmy wyjątkową nagrodę w promocji dla polecających.

 • Kiedy możesz nas polecać?

  Chat line

  • Możesz polecać PaySquare, jeżeli masz podpisaną umowę z nami.
  • Nie sprzeciwiasz się przetwarzaniu swoich danych w celach marketingowych oraz wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

 • Jak otrzymać nagrodę?


  Gift line


  • Wystarczy, że zaczniesz nas polecać.
  • Polecona firma podpisze z nami umowę.

*Warunki Programu Polecającego

W przypadku, w którym Akceptant poleci PaySquare nowego klienta, PaySquare udzieli Akceptantowi rabat w wysokości 1 miesięcznej opłaty za korzystanie z terminala zgodnie z Umową. Za nowego klienta uznaje się klienta, który podpisze Umowę z PaySquare na minimum 12 miesięcy wg obowiązującego cennika. Polecony klient musi być nowym Akceptantem, a jego umowa zaakceptowana i wprowadzona do systemu PaySquare. Po opłaceniu przez nowego klienta pierwszej faktury polecający automatycznie zostanie zwolniony z jednej opłaty za najem jednego terminala.

W przypadku posiadania przez Akceptanta więcej niż jednego terminala, wyboru terminala zakwalifikowanego do zwolnienia z miesięcznej opłaty dokona PaySquare. Zawieranie umowy dotyczącej kolejnych terminali przez poleconego klienta nie upoważnia polecającego do otrzymania kolejnych rabatów, o których mowa powyżej. Wszystkie użyte terminy zachowują definicje zawarte w regulaminie PaySquare.